Raport o stanie MIASTA CIESZYNA w 2021 rokuBurmistrz Miasta Cieszyna


DRODZY MIESZKAŃCY,

żyjemy w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości. Za nami trudny 2021 rok. Pandemia i związane z nią nowe okoliczności funkcjonowania to największe wyzwania minionego roku. Priorytetem było zdrowie i bezpieczeństwo, każdego dnia zdawaliśmy egzamin także z życzliwości i wzajemnej troski.

Rok 2021 był trudny, wymagał szybkiego reagowania na zmieniające się dynamicznie warunki funkcjonowania, ale także planowania i organizowania. Często także konieczność zmiany planów, uwzględnienia nowych realiów. Był to czas szczególnie dotkliwy dla kultury i turystyki, tym bardziej warto zwrócić uwagę na przedsięwzięcia, które często w nowej formie, udało się zrealizować.

Oddajemy Państwu raport o stanie gminy w nowej, mam nadzieję, bardziej przejrzystej formie. To nie tylko obraz 2021 roku. To przede wszystkim próba pokazania jak wielką areną działań jest miasto, ile obszarów wymaga koordynacji i zarządzania, by nam, mieszkańcom, żyło się w Cieszynie lepiej, by miasto zaspokajało potrzeby wszystkich grup społecznych. Ważnym obszarem jest także inspirowanie do odwiedzania Cieszyna przez turystów. Raport to swoiste podsumowanie pracy Urzędu Miejskiego, ale także jednostek i instytucji miejskich, czyli codziennej pracy kilkuset osób.

Mam nadzieję, że nowa formuła raportu spotka się z Państwa przychylnością. Strona internetowa została zaprojektowana w sposób intuicyjny. Dane są zaprezentowane w sposób jasny i klarowny. Są odzwierciedleniem wszystkiego, w co byliśmy zaangażowani w 2021 r. – od infrastruktury lokalnej, poprzez działania kulturalne, społeczne, ekologiczne, na edukacji kończąc. Nie brakuje także planowania i wybiegania w przyszłość przy okazji opracowywania planów i strategii.

Zachęcam do lektury i do dyskusji o raporcie.


Gabriela Staszkiewicz

Burmistrz Miasta CieszynaCO ZNAJDZIESZ W RAPORCIE?
Jak wypadamy na tle innych miast?

Ogólna ocena rozwoju - wykres.

We wszystkich badanych kategoriach Miasto Cieszyn uzyskało dobrą pozycję w porównaniu do miast należących do grupy porównawczej, w szczególności dominuje w obszarze gospodarczym.