DEMOGRAFIA


Liczba mieszkańców na koniec 2021 r.

30 861

-1,43%

do roku 2020681

Zameldowania na

pobyt stały

328

Wymeldowania

pobytu stałego

207

Liczba

urodzeń

569

Liczba

zgonówW 2021 r. liczba mieszkańców Miasta Cieszyn spadła o 1,43% w stosunku do roku poprzedniego. Spowodowana jest ona znaczną, prawie trzykrotną przewagą liczby zgonów względem liczby urodzeń. Spadek niweluje częściowo większa liczba osób meldujących się na pobyt stały nad osobami wymeldowującymi się z pobytu stałego. Liczba kobiet w 2021 r. wyniosła 16.460, a liczba mężczyzn 14.401.Struktura demograficzna i zmiany ostatnich lat