EDUKACJA


BUDŻET OŚWIATOWYPokrycie bieżących wydatków oświatowych

subwencją oświatową:

51,55%

+0,21 pp.

do roku 202023 142

Bieżące wydatki oświatowe

na ucznia

11 929

Subwencja oświatowa
na ucznia

11 213

Dopłata za środków własnych

na 1 uczniaBudżet oświatowy Miasta Cieszyna w 2021 r.


Łączne wydatki poniesione na oświatę

i wychowanie w 2021 r.

69 216 151

+0,14%

do roku 2020wydatki poniesione na wynagrodzenia

w oświacie w 2021 r.

28 355 512

+7,69%

do roku 2020w tym nauczyciele:

27 599 496

+7,60%

do roku 2020