cieszyńska karta dużej rodzinyCieszyńska Karta Dużej Rodziny.

Program jest elementem realizowanej przez gminę polityki społecznej i prorodzinnej.


Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały Nr XV/122/15 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 29 października 2015 roku w sprawie programu pn. "Cieszyńska Karta Dużej Rodziny" (z późn. zm.).


Niniejszy program ma na celu wspieranie rodzin wielodzietnych, umacnianie roli rodziny oraz zwiększanie szans rozwojowych i życiowych dzieci oraz młodzieży z rodzin wielodzietnych.cieszyńska karta dużej rodziny - INFORMACJE


 • Celem programu jest wspieranie rodzin wielodzietnych. Niniejsza karta podobnie jak ogólnopolska, przysługuje rodzinom, w których wychowuje się co najmniej troje dzieci, niezależnie od dochodu.

 • Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat.


 • Osoby niepełnosprawne otrzymują kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności.

 • Karta wydawana jest bezpłatnie każdemu członkowi rodziny wielodzietnej mieszkającemu na terenie Cieszyna.232

Liczba wydanych kart

w 2021 r.:

2 939

Liczba wydanych kart na 31.12.2021 r.

1

Liczba nowych partnerów programu
Panorama miasta.
Zdjęcie białego budynku.

KORZYŚCI Z POSIADANIA

Cieszyńskiej karty dużej rodziny

Jednostki miejskie oferujące zniżki w ramach Programu pn. „Cieszyńska Karta Dużej Rodziny":


 • Centrum Usług Wspólnych (50 % ulga na zakup biletów wstępu na basen przy SP 4; 50% ulga w odpłatności za pobyt w przedszkolu publicznym ponad 5 godz. bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki dzieci z rodzin objętych programem CKDR);

 • Żłobki Miejskie (ulga w odpłatności za pobyt dziecka w żłobku dla dzieci z rodzin objętych programem CKDR);

 • Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. (50% ulga na przejazdy we wszystkich strefach komunikacyjnych dla posiadaczy Cieszyńskiej Karty Dużej Rodziny);

 • Teatr im. A. Mickiewicza (50% ulga na spektakle dla dzieci; 10% ulga na bilety I miejsca; 25% ulga na bilety II miejsca; 40% ulga na bilety III miejsca);

 • Książnica Cieszyńska (bezpłatne bilety wstępu);

 • Zamek Cieszyn (ulga na zakup biletów wstępu na Wieżę Piastowską i do Rotundy);

 • COK "Dom Narodowy" (10% ulgi na imprezy własne i cykliczne; 10% ulgi na zajęcia jednorazowe);

 • Wydział Sportu (50% ulgi na usługi).Partnerzy Programu Cieszyńska Karta Dużej Rodziny.


PEŁNA LISTA PartnerÓW Programu