Jednostki organizacyjne i spółki Miejskie


wydatki na administrację
publiczną w 2021 r.

15 979 965

+8,25%

do roku 2020Statut Miasta CieszynaStatut przyjęty uchwałą Nr XLIX/530/18 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 25 października 2018 r. z późn. zm.

W 2021 r. Rada Miejska Cieszyna nie dokonywała zmian w treści Statutu.Urząd Miejski w CieszynieDokumenty regulujące pracę Urzędu


regulamin organizacyjny urzędu Miejskiego

Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Cieszynie przyjęty Zarządzeniem Nr 0050.797.2018 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 30 listopada 2018 roku z późn. zm.

W 2021 r. Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego został zmieniony czterokrotnie:

  • Zarządzeniem Nr 0050.311.2021 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 2 czerwca 2021 roku w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Cieszynie;

  • Zarządzeniem Nr 0050.379.2021 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 5 lipca 2021 roku w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Cieszynie;

  • Zarządzeniem Nr 0050.415.2021 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 5 sierpnia 2021 roku w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Cieszynie;

  • Zarządzeniem Nr 0050.527.2021 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 20 października 2021 roku w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Cieszynie.


regulamin pracy urzędu Miejskiego

Obecnie obowiązującym dokumentem jest Regulamin pracy Urzędu Miejskiego w Cieszynie przyjęty Zarządzeniem Nr 120.24.2022 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 21 marca 2022 roku.

W 2021 r. obowiązywał regulamin przyjęty Zarządzeniem Nr 120.74.2019 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 2 grudnia 2019 roku z późn. zm.


Zatrudnienie w Urzędzie Miejskim w Cieszynie w 2021 r.

W 2021 r. w Urzędzie Miejskim w Cieszynie zatrudniano 162 pracowników, w tym 90% pracowników zatrudnionych było w pełnym wymiarze czasu pracy. W stosunku do stanu na koniec 2020 r. zatrudnienie zwiększyło się o 1 pracownika. Zatrudniono 18 nowych pracowników, zaś z 17 pracownikami rozwiązano stosunek pracy. Główną przyczyną rozwiązania współpracy było przejście pracowników na emeryturę.


urząd w liczbach


36 211

dokumentów, które wpłynęły do urzędu w 2021 r.


w tym:

45 397

dokumentów, wysłanych z urzędu w 2021 r.


w tym:

127

spotkań burmistrza z mieszkańcami miasta w 2021 r.


4 466

dokumentów dostarczonych do urzędu elektronicznie

2 741

dokumentów wysłanych z urzędu elektronicznie

50 492

spraw założonych w 2021 r.Jednostki organizacyjne MiastaŻłobki Miejskie w Cieszynie


Cieszyn, ul. Moniuszki 13


Dyrektor: Ariana Krukowska-Stuchlik

Zatrudnienie w 2021 r.: 58 pracowników

Przedszkole Nr 1


Cieszyn, ul. dr. Jana Michejdy 10


Dyrektor: Agata Nowakowska

Zatrudnienie w 2021 r.: 16 pracowników


Przedszkole Nr 2 - Integracyjne


Cieszyn, ul. ks. Jerzego Trzanowskiego 4


Dyrektor: Aleksandra Stanieczek

Zatrudnienie w 2021 r.: 28 pracowników

Przedszkole Nr 4 im. Marii Konopnickiej


Cieszyn, ul. Karola Miarki 15


Dyrektor: Sylwia Bury

Zatrudnienie w 2021 r.: 23 pracowników


Przedszkole Nr 7


Cieszyn, ul. Gen. Hallera 163


Dyrektor: Jadwiga Tarnawa - Marczak

Zatrudnienie w 2021 r.: 12 pracowników

Przedszkole Nr 8


Cieszyn, ul. B. Chrobrego 1


Dyrektor: Czesława Itner

Zatrudnienie w 2021 r.: 17 pracowników


Przedszkole Nr 9


Cieszyn, ul. Bucewicza 25


Dyrektor: Elżbieta Dryja

Zatrudnienie w 2021 r.: 12 pracowników

Przedszkole Nr 16


Cieszyn, ul. Bielska 75


Dyrektor: Katarzyna Kantor

Zatrudnienie w 2021 r.: 23 pracowników


Przedszkole Nr 17


Cieszyn, ul. Frysztacka 161


Dyrektor: Krystyna Sobolewska

Zatrudnienie w 2021 r.: 14 pracowników

Przedszkole Nr 18


Cieszyn, ul. Zofii Kossak-Szatkowskiej 6


Dyrektor: Anna Klimosz

Zatrudnienie w 2021 r.: 12 pracowników


Przedszkole Nr 19


Cieszyn, ul. Skrajna 5


Dyrektor: Bożena Tracz - Kukuła

Zatrudnienie w 2021 r.: 13 pracowników

Przedszkole Nr 20


Cieszyn, ul. Św. Jerzego 4


Dyrektor: Małgorzata Kędzior

Zatrudnienie w 2021 r.: 24 pracowników


Szkoła Podstawowa Nr 1


Cieszyn, ul. Jana Matejki 3


Dyrektor: Dariusz Niemiec

Zatrudnienie w 2021 r.: 70 pracowników

Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. 4 Pułku Strzelców Podhalańskich


Cieszyn, ul. Fryderyka Chopina 37


Dyrektor: Katarzyna Surzycka

Zatrudnienie w 2021 r.: 100 pracowników


Szkoła Podstawowa Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka


Cieszyn, ul. Gen. Józefa Hallera 8


Dyrektor: Renata Halama - Ernst

Zatrudnienie w 2021 r.: 90 pracowników

Szkoła Podstawowa Nr 4


Cieszyn, ul. Plac Wolności 7A


Dyrektor: Joanna Kasprzyńska

Zatrudnienie w 2021 r.: 57 pracowników


Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi


Cieszyn, ul. Wojska Polskiego 1


Dyrektor: Danuta Łabaj

Zatrudnienie w 2021 r.: 69 pracowników

Szkoła Podstawowa nr 6 z Oddziałami Przedszkolnymi


Cieszyn, ul. Katowicka 68


Dyrektor: Grzegorz Konieczny

Zatrudnienie w 2021 r.: 60 pracowników


Szkoła Podstawowa Nr 7


Cieszyn, ul. Bielska 247


Dyrektor: Marek Skark

Zatrudnienie w 2021 r.: 39 pracowników

Centrum Usług Wspólnych w Cieszynie


Cieszyn, ul. Ratuszowa 1


Dyrektor: Paweł Szajor

Zatrudnienie w 2021 r.: 12 pracowników


Szkolne Schronisko Młodzieżowe


Cieszyn, ul. Błogocka 24


Dyrektor: Przemysław Żebrok

Zatrudnienie w 2021 r.: 19 pracowników

Dom Spokojnej Starości


Cieszyn, ul. Adama Mickiewicza 13


Dyrektor: Kazimiera Kawulok

Zatrudnienie w 2021 r.: 43 pracowników


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Cieszynie


Cieszyn, ul. Skrajna 5


Kierownik: Helena Smolarz

Zatrudnienie w 2021 r.: 57 pracowników

CIESZYŃSKI OŚRODEK KULTURY "DOM NARODOWY"


Cieszyn, ul. Rynek 12


Dyrektor: Adam Cieślar

Zatrudnienie w 2021 r.: 15 pracowników


Książnica Cieszyńska


Cieszyn, ul. Mennicza 46


Dyrektor: Krzysztof Szelong

Zatrudnienie w 2021 r.: 17 pracowników

Zamek Cieszyn


Cieszyn, ul. Zamkowa 3 a, b, c


Dyrektor: Magdalena Chorąży-Suchy

Zatrudnienie w 2021 r.: 21 pracowników


Teatr im. Adama Mickiewicza w Cieszynie


Cieszyn, ul. Plac Teatralny 1


Dyrektor: Andrzej Łyżbicki

Zatrudnienie w 2021 r.: 10 pracowników

Biblioteka Miejska w Cieszynie


Cieszyn, ul. Głęboka 15


Dyrektor: Izabela Kula

Zatrudnienie w 2021 r.: 23 pracowników


Miejski Zarząd Dróg w Cieszynie


Cieszyn, ul. Liburnia 4


Dyrektor: Katarzyna Skotnicka

Zatrudnienie w 2021 r.: 94 pracowników

Straż Miejska w Cieszynie


Cieszyn, ul. Limanowskiego 7


Komendant: Jacek Bąk

Zatrudnienie w 2021 r.: 32 pracowników


Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej im. Janiny Marcinkowej w Cieszynie


Cieszyn, ul. Stary Targ 4


Dyrektor: Karolina Małysz-Tulec

Zatrudnienie w 2021 r.: 3 pracownikówspółki MiejskieZakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o.


Cieszyn, ul. Słowicza 59


Prezes: Robert Mędrala

Zatrudnienie w 2021 r.: 121 pracowników

Udział Gminy Cieszyn: 100%

Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie Sp. z o.o.


Cieszyn, ul. Liburnia 2a


Prezes: Elżbieta Domagała

Zatrudnienie w 2021 r.: 49 pracowników

Udział Gminy Cieszyn: 100%


Energetyka Cieszyńska Sp. z o.o.


Cieszyn, ul. Mostowa 2


Prezes: Damian Hernik

Udział Gminy Cieszyn: 44,63%

Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o.


Ustroń, ul. Myśliwska 10


Prezes: Beata Halama

Udział Gminy Cieszyn: 18,79%