SAMORZĄD Miasta Cieszyna


WŁADZE Miasta CieszynaBurmistrz Miasta Cieszyna

Gabriela Staszkiewicz

Burmistrz Miasta Cieszyna

I Zastępca Burmistrza Miasta Cieszyna

Krzysztof Kasztura

I Zastępca Burmistrza Miasta Cieszyna

II Zastępca Burmistrza Miasta Cieszyna

Przemysław Major

II Zastępca Burmistrza Miasta Cieszyna

Sekretarz Miasta Cieszyna

Stanisław Kawecki

Sekretarz Miasta Cieszyna

Skarbnik Miasta Cieszyna

Alicja Dąbrowska

Skarbnik Miasta CieszynaUrząd Miejski w Cieszynie


Rynek 1

43-400 Cieszyn


Sekretariat:


tel.: 33 479 42 00

fax: 33 479 43 03

urzad@um.cieszyn.pl


Poniedziałek: 7:30-16:30

Wtorek: 7:30-15:30

Środa: 7:30-15:30

Czwartek: 7:30-15:30

Piątek: 7:30-14:30RADA Miejska Cieszyna

Przewodniczący Rady Miejskiej:Remigiusz JankowskiWiceprzewodniczący Rady Miejskiej:Łukasz Bielski


Krystian Kukuczka

Pozostali członkowie Rady Miejskiej:Ewa Banot


Paweł Czycharowski


Irena Fluder-Kudzia


Rafał Foltyn


Renata Franek


Krzysztof Golec


Krzysztof Herok


Wiesław Kluz


Janusz Kołder


Władysław Macura


Brygida Pilch


Jan Potysz


Agata Rucka


Szymon Słupczyński


Jan Sikora


Monika Szlauer


Jerzy Wałga


Joanna Wowrzeczka


Działalność Rady Miejskiej Cieszyna w 2021 r.

150

podjętych uchwał


42

interpelacje

56

zapytań zgłoszonych

do Burmistrza MiastaNagrody i wyróżnieniaMIEJSCA EDUKACYJNYCH SZANS

Wyróżnienie w ogólnopolskim rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego WSPÓLNOTA.

Data wydarzenia: 11.06.2021 r.


Miasto Cieszyn zajęło V miejsce w ogólnopolskim rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego WSPÓLNOTA oraz Fundacji Naukowej Evidence Institute "Miejsca edukacyjnych szans" w kategorii miasta powiatowe.


Ranking ma trzy składowe: pierwszą z nich jest zróżnicowanie wyników uczniów na egzaminie ósmoklasisty.


- Im niższe nierówności, tym wyższa pozycja w rankingu. Drugą składową są wyniki najsłabszych uczniów w mieście na tym samym egzaminie. Im wyższe są wyniki najsłabszych, tym wyższa pozycja w rankingu. Ostatnia składowa to procent dzieci w wieku 3-5 lat objętych edukacją przedszkolną. Im większy, tym wyższa pozycja w rankingu - czytamy na stronie Evidence Institute - fundacji zajmującej się badaniami oświatowymi oraz promowaniem najlepszych praktyk edukacyjnych, która wspiera szkoły i samorządy oraz rozwija nowoczesne rozwiązania łączące edukację ze światem IT i badań.

Szacując każdą składową rankingu kontrolowano w modelu: dochody własne gmin w przeliczeniu na mieszkańca (dane GUS) oraz wskaźnik udziału bezrobotnych (Udział osób bezrobotnych w ogóle mieszkańców w wieku produkcyjnym - dane GUS o bezrobociu rejestrowanym).


- W ten sposób gminy, które mają trudniejszą sytuację ekonomiczno-społeczną mogą być porównywane z gminami w obiektywnie lepszej sytuacji. W analizie wykorzystano dane za ostatnie 4 lata (najnowsze dostępne dane). Końcowa pozycja w rankingu została obliczona jako średnia trzech składowych. Dodatkowo, ze względu na specyfikę funkcjonowania gmin, ranking podzielono na 5 kategorii: miasta wojewódzkie, miasta na prawach powiatu, miasta powiatowe, czyli gminy z siedzibą powiatu, małe miasta gminy wiejskie - wyjaśnia Evidence Institute.


ZASŁUŻONY DLA KULTURY POLSKIEJ

Data wydarzenia: 30.07.2021 r.


Miło nam poinformować, że Łukasz Kazimierowicz, Naczelnik Wydziału Kultury i Promocji Miasta Urzędu Miejskiego w Cieszynie, otrzymał ministerialne odznaczenie honorowe "Zasłużony dla Kultury Polskiej".


Do wręczenia odznaczenia doszło podczas uroczystej inauguracji 23. Przeglądu Filmowego Kino na Granicy w Cieszynie, która odbyła się 30 lipca w Teatrze im. A. Mickiewicza.

Zdjęcie mężczyzn z czerwonymi różami.

Tytuł "Zasłużonego dla Kultury Polskiej" za budowanie mostów kulturowej przyjaźni pomiędzy Polakami, Czechami i Słowakami, a także za tworzenie unikatowej marki "Kina na Granicy" otrzymali - obok Łukasza Kazimierowicza, który pełni funkcję dyrektora organizacyjnego polskiej części Przeglądu - także Łukasz Maciejewski, dyrektor artystyczny oraz Jakub Gajdzica, czeski dyrektor organizacyjny.


Medale wręczyli Przemysław Drabek Poseł na Sejm RP oraz Burmistrz Miasta Cieszyna Gabriela Staszkiewicz wraz ze Starostką Czeskiego Cieszyna Panią Gabrielą Hřebačkovou.


Odznakę "Zasłużony dla Kultury Polskiej" nadaje się osobom wyróżniającym się w tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury. Tytuł nadaje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.


Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego

Zwycięzcy w konkursie  Najlepsza Przestrzeń Publiczna województwa śląskiego 2020 za Open Air Museum.


Data wydarzenia: 29.10.2021 r.


W Muzeum Śląskim odbyła się uroczystość wręczenia nagród w konkursach organizowanych pod Patronatem Marszałka Województwa Śląskiego 2020/2021.


Z przyjemnością informujemy, że Przemysław Major odebrał w imieniu Burmistrz Miasta Cieszyna nagrodę za Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa Śląskiego 2020 za Open Air Museum.


RANKING GMIN WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Data wydarzenia: 16.11.2021 r.


Miasto Cieszyn zajęło II miejsce w Rankingu gmin województwa śląskiego w kategorii gmin powyżej 20 tys. mieszkańców.


Ranking przygotowała Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego we współpracy z Głównym Urzędem Statystycznym.


W rankingu uwzględniono sferę gospodarczą, społeczną, środowiskową i przestrzenną. W oparciu o zasadę zrównoważonego rozwoju i dostępne w bazach danych m.in. GUS przyjęto zmienne diagnostyczne m.in.: dochody własne, środki pozyskane z Unii Europejskiej, wysokość zadłużenia wydatki majątkowe, wydatki na administrację publiczną, wydatki na kulturę, wydatki na ochronę klimatu, wydatki na szkolenie pracowników, ale także saldo migracji czy przyrost naturalny. Uroczysta gala odbyła się dziś w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego w Katowicach.

Zdjęcie Burmistrz Cieszyna ze statuetką.


Ranking Bibliotek "Rzeczpospolitej"

Laureaci w Rankingu Bibliotek "Rzeczpospolitej"

Data wydarzenia: 3.12.2021 r.


Biblioteka Miejska w Cieszynie znalazła się w pierwszej dziesiątce najlepszych bibliotek publicznych, zajmując wysoką 6. pozycję oraz drugie miejsce w województwie śląskim w ogólnopolskim Rankingu Bibliotek organizowanym przez „Rzeczpospolitą” i Instytut Książki.


Celem rankingu jest nagrodzenie najlepszych bibliotek w Polsce, doceniając w ten sposób zaangażowanie samorządów, które uznały, że dobrze działająca biblioteka publiczna jest najlepszym sposobem zapewnienia wszystkim mieszkańcom bezpłatnego dostępu do kultury, literatury, wiedzy i nowych mediów.


3 grudnia 2021 r. w Teatrze Polskim w Warszawie odbyła się 11. Gala Rankingu Bibliotek. Na uroczystości pojawili się bibliotekarze, dyrektorzy bibliotek, samorządowcy, przedstawicielce Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz wielu znamienitych gości.

Gala Rankingu Bibliotek to wydarzenie doceniające biblioteki, działające w miejscowościach do 50 tys. mieszkańców, które mają na swym koncie wybitne osiągnięcia. Nagrodę dla cieszyńskiej biblioteki odebrali Izabela Kula, dyrektorka Biblioteki Miejskiej i Krzysztof Kasztura, I Zastępca Burmistrza Miasta Cieszyna.


Ocenie w rankingu podlegały m.in. wielkość księgozbioru biblioteki, zakup nowości wydawniczych, godziny otwarcia biblioteki dla czytelników, udział dotacji podmiotowej dla biblioteki w budżecie gminy, dostęp do nowych mediów, ale w tym roku przede wszystkim to, jak biblioteki radziły sobie w trudnym okresie pandemii i obowiązujących w związku z nią obostrzeń.


Samorząd Promujący Zdrowie


Data wydarzenia: 17.09.2021 r.


Miasto Cieszyn otrzymało Wyróżnienie Nadzwyczajne w II edycji Ogólnopolskiego Konkursu "Samorząd Promujący Zdrowie".


Ze strony organizatora można dowiedzieć się, że w konkursie nagradzane oraz wskazywane są gminy, powiaty i samorządowe województwa, w których podejmowane są efektywne, nowoczesne i skuteczne działania na rzecz rozwoju ochrony zdrowia, profilaktyki zdrowego stylu życia i promocji aktywności fizycznej. Chodzi zarówno o przedsięwzięcia samorządowe mające na celu walkę z pandemią, jak i o wszystkie inne projekty i działania JST ukierunkowane na zdrowie, ekologię i sport. Konkurs jest częścią Ogólnopolskiego Programu Akredytacyjnego "Wysoka Jakość w Ochronie Zdrowia", który realizowany jest od 2015 r.

Statuetka Ogólnopolskiego Konkursu "Samorząd Promujący Zdrowie".


Śląskie Budowanie

Zdjęcie nagrody w kategorii Sztuka i Design w Przestrzeni Publicznej oraz Statuetki BenchMan.


Data wydarzenia: 19.11.2021 r.


Kapituła konkursu "Śląskie Budowanie" wyróżniła Zamek Cieszyn za propagowanie dobrego designu. Otrzymaliśmy nagrodę w kategorii Sztuka i Design w Przestrzeni Publicznej oraz Statuetkę BenchMan.


Razem z nami nagrodzono Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. w Mikołowie oraz Firmę Fulco System Sp. z o.o. Nagrodę odebrała Magdalena Chorąży-Suchy, dyrektor Zamku Cieszyn podczas XXIII Gali Budownictwa, mającej miejsce 19 listopada 2021 r. w Teatrze Rozrywki w Chorzowie.


Galę zorganizowały Śląska Izba Budownictwa i Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa.