REALIZACJA UCHWAŁ Rady Miejskiej


Uchwały RADY Miejskiej - obszaryW 2021 r. Rada Miejska w Cieszynie podjęła 150 uchwał. Najwięcej uchwał podjęto z zakresu spraw organizacyjno-ustrojowych. W ciągu roku radni rozpatrywali wnioski, skargi i petycje, organizowali pracę oraz nadawali nazwy poszczególnym ulicom.


Drugim najczęściej poruszanym na sesjach rady obszarem były sprawy finansowe. Uchwały dotyczyły przede wszystkim zmian w budżecie oraz w wieloletniej prognozie finansowej miasta, a także niekiedy udzielania pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego.


Wiele uchwał dotyczyło również zagadnień z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej.


Podsumowanie realizacji uchwał Rady Miejskiej