ZARZĄDZENIA Burmistrza Miasta


ZARZĄDZENIA Burmistrza Miasta - OBSZARYW 2021 r. Burmistrz Miasta Cieszyna wydała w sumie 728 zarządzeń. Zdecydowana większość zarządzeń podjętych przez burmistrz dotyczyła gospodarowania nieruchomościami. Na mocy zarządzeń sporządzano wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, wyznaczano miejsca dla prowadzenia działalności handlowej, ustanawiano służebność przesyłu oraz wyrażano zgodę na usunięcie drzew z nieruchomości stanowiących własność Miasta Cieszyn.


Drugim najczęściej poruszanym zagadnieniem były sprawy jednostek organizacyjnych. Drogą zarządzeń powierzano stanowiska dyrektorskie oraz wyznaczano osoby do ich zastępowania. Duża część zarządzeń z zakresu jednostek organizacyjnych dotyczyła również kwestii finansowych takich jak zmiany planów finansowych tych podmiotów czy zatwierdzanie ich sprawozdań.

Sporo zarządzeń odnosiło się także do powierzania realizacji zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia, pomocy społecznej, oświaty, kultury oraz sportu w formie otwartych konkursów ofert.


Wykaz zarządzeń Burmistrza Miasta