BUDŻET OBYWATELSKI


realizacja budżetu obywatelskiegoNie przeprowadzono edycji Budżetu Obywatelskiego na 2021 r. W 2021 r. zrealizowano 3 projekty wybrane w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2020 r., których realizacja z uwagi na trudną sytuację finansową miasta spowodowaną przez pandemię koronawirusa została przeniesiona na rok następny. Budżet miasta przeznaczony na Budżet Obywatelski w 2020 r. wynosił 500.000 zł. Na realizację projektów planowano przeznaczyć 475.000 zł, a pozostałe 25.000 zł na promocję oraz przeprowadzenie głosowania. Zrealizowano projekty na łączną kwotę 437.850,48 zł.Projekty wybrane do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego na rok 2020 zrealizowane w 2021 rokuZdjęcie przedstawia zestaw komputerowy.

Twoje media w bibliotece

Projekt realizowany w Bibliotece Miejskiej w Cieszynie obejmował zakup 12 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem, serwera plików, urządzenia wielofunkcyjnego i laptopa do sali multimedialnej Biblioteki Miejskiej w Cieszynie pn. „TWOJEmedia", gdzie prowadzone są warsztaty i kursy komputerowe dla mieszkańców Cieszyna, w tym Seniorów. Celem projektu było przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu poprzez bezpłatny dostęp do nowoczesnego sprzętu, nowych technologii i Internetu oraz pomoc mieszkańcom w zdobywaniu wiedzy i umiejętności cyfrowych.

Zdjęcie przedstawia salę informatyczną.


„Strażacy osp dla bezpiecznego cieszyna" - zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Projekt zakładał zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego dla wszystkich jednostek OSP znajdujących się w Cieszynie, niezbędnego do skutecznego prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych oraz ochrony strażaków podczas działań ratowniczych. Zakup specjalistycznego sprzętu podniósł gotowość jednostek OSP w Cieszynie oraz znacząco wpłynął na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców Cieszyna.

Zdjęcie piły spalinowa.
Zdjęcie przedstawia wyposażenie strażaków.
Zdjęcie przedstawia radiotelefony dla strażaków.
Zdjęcie przedstawia przyczepkę samochodową.
Zdjęcie kosiarki do trawy.
Zdjęcie motopompy.
Zdjęcie agregatu.
Zdjęcie podkrzesywarki.


Zdjęcie bieżni.

„Bieżnia - bieg po zdrowie" - budowa 4-torowej bieżni na terenie szkoły podstawowej nr 3 z oddziałami integracyjnymi w cieszynie

Celem projektu była budowa 4-torowej, 60-metrowej bieżni na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Cieszynie. Założeniem projektu było podniesienie jakości wykonywania ćwiczeń na zajęciach wychowania fizycznego. Bieżnia, która powstała na terenie szkoły została udostępniona wszystkim mieszkańcom Cieszyna. Bieżnia jest również obiektem przeznaczonym do zajęć dydaktycznych w ramach lekcji wychowania fizycznego, zajęć pozalekcyjnych typu SKS oraz do rekreacyjnego uprawiania sportu poza godzinami lekcyjnymi.budżet obywatelski 2022planowana wielkość budżetu obywatelskiego na 2022 r.:

294 378


11

Liczba projektów zgłoszonych do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego 2022

5

Liczba projektów poddanych pod głosowanie w ramach budżetu obywatelskiego 2022

3

Liczba projektów wybranych do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego 2022


W 2021 r. przystąpiono do prac związanych z przeprowadzeniem Budżetu Obywatelskiego na 2022 r. Głosowanie na propozycje projektów odbyło się w terminie 10.12.2021 r.-31.12.2021 r. Do realizacji wybrano 3 projekty, które zdobyły największą liczbę głosów.

Projekty poddane pod głosowanie w ramach BO 2022