KOMUNIKACJA Z URZĘDEM


Strona internetowa Miasta Cieszyna to miejsce, w którym zarówno mieszkańcy, przedsiębiorcy jak i lokalni działacze znajdą szereg ważnych informacji i aktualności. W 2021 r. na stronie internetowej Miasta Cieszyna zamieszczano aktualności i komunikaty oraz liczne zaproszenia na wydarzenia organizowane przez miasto, osiedla oraz organizacje pozarządowe.


Statystyki MIEJSKIEJ strony internetowej w 2021 r.:



Na stronie internetowej miasta funkcjonował e-urząd oraz podstrony poświęcone innym inicjatywom jak np. budżet obywatelski czy uchwała krajobrazowa.

Strona internetowa Miasta Cieszyn


Miasto prowadziło liczne profile w serwisie społecznościowym Facebook:


Na profilach FB zamieszczano materiały informacyjne poświęcone działalności samorządu oraz jego jednostek organizacyjnych (m.in. szkół, gminnych spółek itp.), jak i treści promocyjne np. fotorelacje z wydarzeń czy materiały filmowe. Miejskie profile serwisu społecznościowego Facebook to dla wielu mieszkańców bardzo ważne i podstawowe źródło informacji o bieżącej pracy, wydarzeniach oraz planach samorządu i jednostek organizacyjnych. Informacje publikowane tam, trafiają do tysięcy mieszkańców miasta oraz wielu innych internautów. Dodatkowo acebook służy jako platforma służąca wymianie informacji pomiędzy mieszkańcami, a urzędem.

Statystyki miejskich profili Facebook w 2021 r.

Samorządowy Informatora Urzędu Miejskiego w Cieszynie "Wiadomości Ratuszowe".



W 2021 r. wydano 26 numerów Samorządowego Informatora Urzędu Miejskiego w Cieszynie "Wiadomości Ratuszowe", za pośrednictwem którego przekazywano najważniejsze informacje dotyczące działalności Burmistrza, Rady Miejskiej oraz pracowników Urzędu Miejskiego w Cieszynie, a także przedstawiano realizowane przez mieszkańców inicjatywy i projekty.


Zdjęcie laptopa z wyświetloną mapą.

Od 1 maja 2021 r. działa program NaprawmyTo.pl, który koordynowany jest przez Straż Miejską w Cieszynie. W okresie od 1.05.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. zgłoszono w ramach programu NaprawmyTo:

 • 330 alertów z czego:

  • 216 zostało naprawionych,

  • 69 pozostaje w trakcie naprawiania,

  • 34 nie będzie naprawianych, gdyż zgłoszenia te nie należą do kompetencji jednostek podległych pod Miasto Cieszyn. Pomimo tego zgłoszenia te były wyjaśniane, a następnie przekazywane do właściwych podmiotów (np. PKP, Spółdzielnie Mieszkaniowe i inne) celem zajęcia stanowiska,

  • 10 pozostaje jako otwarte - przekazane do realizacji.

Zgłoszenia kierowane były najczęściej do:

 • Miejskiego Zarządu Dróg - 235 (od 1 maja 2021 r.), które dotyczyły infrastruktury drogowej lub miejskiej - takie jak: dziury w drodze, niesprawnej kanalizacji deszczowej - zatkane studzienki, niewłaściwe oznakowanie drogowe bądź wprowadzenia zmian w oznakowaniu;

 • Straży Miejskiej - 52 (od 1 maja 2021 r.), które dotyczyły nieprawidłowego parkowania, dzikich wysypisk oraz pozbywania się nieczystości bytowych przez mieszkańców do koszy ulicznych,

 • Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o. - 5 alertów z zakresu działania tej jednostki,

 • Samodzielne Stanowisko ds. architektury - 33, w głównej mierze zgłoszenia dotyczyły reklam niezgodnych z uchwałą krajobrazową.