OCENA OGÓLNA


Sytuacja Miasta Cieszyna na tle grupy porównawczej - OCENA OGÓLNA

Po kliknięciu w niebieski punkt na wykresie zobaczą Państwo zmianę jaka nastąpiła dla danego wskaźnika od 2017 r.


KRÓTKA OCENA miasta

Miasto Cieszyn porównywane jest do 99 gmin miejskich, będących ośrodkami wielofunkcyjnymi. Do grupy porównawczej Miasta Cieszyna należą m.in. Lubliniec, Myszków, Kłodzko, Zgorzelec, Łowicz, Oświęcim czy Malbork. Ocena stanu miasta na tle jednostek o podobnej charakterystyce może zostać określona jako sprzyjająca, bowiem w większości analizowanych obszarów miasto osiągnęło dobrą pozycję w porównaniu do miast o podobnych uwarunkowaniach rozwoju. Warto zaznaczyć, że w żadnym obszarze sytuacja nie została opisana jako niesprzyjająca. W aspekcie gospodarczym Miasto Cieszyn jest na granicy pomiędzy sytuacją sprzyjającą, a bardzo sprzyjającą, co czyni ten obszar najlepszym spośród analizowanych.