ocena ogólna - BUDŻET


Sytuacja Miasta Cieszyna na tle grupy porównawczej - BUDŻET

Po kliknięciu w niebieski punkt na wykresie zobaczą Państwo zmianę jaka nastąpiła dla danego wskaźnika od 2017 r.KRÓTKA OCENA miasta

Z analizy wynika, że średnia wysokość nadwyżki operacyjnej, kalkulowana w oparciu o wykonanie budżetów z 3 poprzednich lat, wynosi ponad 3,5%. Przyjmuje się, że jednostka o stabilnej i bezpiecznej sytuacji finansowej powinna generować nadwyżkę operacyjną na poziomie 3-5% dochodów. Na przestrzeni ostatnich 3 lat wzrósł poziom zadłużenia Miasta Cieszyna, który jest nierozerwalnie związany z poziomem realizowanych wydatków majątkowych, które w 2021 r. wynosiły 686,44 zł na mieszkańca (wyliczone dla lat 2019-2021). Wskazać należy na bardzo sprzyjającą sytuację dotyczącą dochodów ogółem oraz dochodów podatkowych na mieszkańca na tle grupy porównawczej. Pozostałe wskaźniki cząstkowe znajdują się po lewej stronie wykresu, co powoduje że sytuacja obszaru budżetowego opisana została jako przeciętna i wymaga dodatkowej uwagi ze strony miasta.Wskaźniki w obszarze BUDŻET