OCENA OGÓLNA - DEMOGRAFIA


Sytuacja Miasta Cieszyna na tle grupy porównawczej - DEMOGRAFIA

Po kliknięciu w niebieski punkt na wykresie zobaczą Państwo zmianę jaka nastąpiła dla danego wskaźnika od 2017 r.KRÓTKA OCENA miasta

Z punktu widzenia oceny demograficznej miasta należy wskazać, że na tle miast należących do grupy porównawczej w Mieście Cieszyn w 2021 r. nastąpiła korzystna zmiana w zakresie struktury demograficznej mieszkańców, mierzona m.in. wskaźnikiem zastępowalności pokoleń na rynku pracy czy liczbą ludności w wieku szkolnym. Wskazać należy na znaczący wzrost wskaźnika salda migracji jaki nastąpił w ostatnich latach w Mieście Cieszyn wpływając tym samym na poprawę sytuacji miasta w stosunku do miast o podobnych uwarunkowaniach rozwoju. Oprócz salda migracji, w bardzo sprzyjającej sytuacji znajdują się też dochody z PIT na mieszkańca.Wskaźniki w obszarze DEMOGRAFIA