ocena ogólna - INFRASTRUKTURA I GOSPODARKA KOMUNALNA


Sytuacja Miasta Cieszyna na tle grupy porównawczej -

INFRASTRUKTURA I GOSPODARKA KOMUNALNA

Po kliknięciu w niebieski punkt na wykresie zobaczą Państwo zmianę jaka nastąpiła dla danego wskaźnika od 2017 r.KRÓTKA OCENA miasta

Miasto Cieszyn jest liderem zestawienia pod względem ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu. To sprawiło, że pomimo większości wskaźników cząstkowych będących w obszarze niesprzyjającym, sytuacja Miasta Cieszyna na tle porównywalnych JST w 2021 r. w obszarze infrastruktury i gospodarki komunalnej określona została jako przeciętna. Na uwagę zasługuje również sprzyjający wskaźnik dotyczący rentowności systemu gospodarki odpadami, który wynosił ponad 89% (średnia z lat 2019-2021).Wskaźniki w obszarze
INFRASTRUKTURA I GOSPODARKA KOMUNALNA