ocena ogólna - SPRAWY SPOŁECZNE ORAZ ZDROWIE


Sytuacja Miasta Cieszyna na tle grupy porównawczej -

SPRAWY SPOŁECZNE ORAZ ZDROWIE

Po kliknięciu w niebieski punkt na wykresie zobaczą Państwo zmianę jaka nastąpiła dla danego wskaźnika od 2017 r.KRÓTKA OCENA miasta

W 2021 r. Miasto Cieszyn w zakresie spraw społecznych oraz zdrowia realizowała zadania o charakterze własnym i zleconym. Na tle miast o podobnych parametrach Miasto Cieszyn wyróżnia bardzo sprzyjająca sytuacja dotycząca odsetka osób korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej. Świadczy to o poprawie sytuacji materialnej mieszkańców miasta. Należy również wskazać na wzrost wydatków bieżących z zakresu pomocy społecznej finansowanych ze środków własnych.Wskaźniki w obszarze SPRAWY SPOŁECZNE ORAZ ZDROWIE